Visie

Niets is zo kostbaar als je kind en dat weten we bij Kinderopvang het Kabouterdorpje.


Een kinderopvanglocatie is 1 van de eerste zaken waar een beslissing over gemaakt moet worden als je zwanger bent. Wanneer jullie een opvanglocatie hebben gekozen kunnen jullie later nog met heel wat vragen zitten. Misschien vragen over de kinderopvang zelf maar ook over de keuze van een vroedvrouw, administratie dat in orde dient gemaakt te worden, vragen over de (toekomstige) opvoeding van jullie kindje,...


Gedurende de rest van de zwangerschap kunnen jullie ons steeds contacteren en geven we graag deskundig advies op maat.

 

Enige tijd na de geboorte van jullie kindje plannen we graag een moment om samen te komen. We plannen dan de wendagen in en nemen de tijd om verdere vragen en/of bezorgdheden te bespreken. Zo zetten we in op een nauwe samenwerking met de ouders. We creëren vertrouwen en duidelijkheid, wat de overgang naar onze crèche vlot(ter) zal maken. Jullie dragen als ouders de verantwoordelijkheid voor de opvoeding, wij delen deze verantwoordelijkheid in onze kinderopvang graag met jullie. We vinden het erg belangrijk dat er steeds ruimte blijft om vragen en/of zorgen te bespreken met ons. Dit heeft een positieve weerslag op jullie kind.


Kinderopvang Het Kabouterdorpje is een kinderopvang voor baby's en peuters van 0 tot 3 jaar. Ook wanneer jullie kindjes naar school gaan, blijven wij opvang voorzien. Zo bieden we de mogelijkheid om die grote overstap voor iedereen zo fijn mogelijk te maken. Kinderopvang is immers maatwerk!


Wij onthalen en begeleiden jullie kindje in een positieve, veilige, groene en kindvriendelijke omgeving. Naast de verzorging willen wij alle kinderen stimuleren en begeleiden in hun persoonlijke groei. Elk kind heeft talent, elk kind is knap.