Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement VZW Kinderopvang Het Kabouterdorpje


1. Algemeen

 

- Met dit document proberen wij de werking in onze kinderopvang te omschrijven.

Het huishoudelijk reglement wordt op regelmatige basis herlezen en herbekeken. Onze ervaringen en nieuwe inzichten leiden steeds tot vernieuwingen en verbeteringen.


Het huishoudelijk reglement kan eenzijdig door ons gewijzigd worden. Wijzigingen worden minstens 2 maanden op voorhand aan de ouders meegedeeld. Indien u niet akkoord zou gaan met de wijzigingen kan u binnen de 2 maanden de schriftelijke overeenkomst opzeggen zonder enige schade- of opzegvergoeding.

 

Bij niet naleven van de afspraken, opgenomen in dit document,kan de opvang stopgezet worden. Dit zonder terugbetaling van de waarborg. Het Kabouterdorpje kan de opvang van jullie kindje beëindigen na 3 verwittigingen via e-mail bij het niet nakomen van de afspraken in het huishoudelijk reglement.

 

- VZW Kinderopvang Het Kabouterdorpje:

 

-Molenstraat 62, 3140 Keerbergen

-Ondernemingsnummer: 692.759.350
-Vergunningsnummer: 910025418


Onze kinderopvang biedt opvang aan 34 kindjes per dag vanaf 4 weken tot en met de maand of de vakantie waarin de kinderen 6 jaar worden. Uitzonderlijk kunnen we ook opvang toestaan aan kinderen ouder dan 6 jaar, tot maximum de dag dat zij 12 jaar worden. Kinderen die nog niet naar school gaan worden in onze kinderopvang verdeeld in 3 groepen.

 


- Vzw Kinderopvang Het Kabouterdorpje is voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd bij Baloise met polisnummer 7. B25. 247.


2. Groepen


- Tijdens hun ganse verblijfperiode worden de kinderen toevertrouwd aan de zorgen van een gediplomeerd team waarvan iedereen beschikt over een blanco strafregister (model 2, bestemd voor het werken met kinderen) en een attest van medische geschiktheid.


- Onze voorziening is in het bezit van positieve attesten van de brandweer, met het oog op brandveiligheid. Het Kabouterteam volgt jaarlijks een opleiding “levensreddend handelen”.


- De verantwoordelijken zijn Therese Deleebeeck en Noor Vuchelen. Noor is de voorzitter en Therese de secretaris van VZW Kinderopvang Het Kabouterdorpje. Zij zijn te bereiken van maandag tot vrijdag tussen 9u en 18u op het nr 015/ 528. 765, 0477 92 74 82 of via e-mail: info@kabouterdorpje.com of noor@kabouterdorpje.com (Voor een persoonlijk gesprek liefst een afspraak maken)

 

Groep 1: De Nijntjes

Onze Nijntjes verblijven op het gelijkvloers. Hier worden dagelijks maximum 13 kindjes opgevangen tot 12-18 maanden.

Bij onze baby's volgen we het ritme van elk kindje. 

 

Groep 2: De Kaboutertjes

Onze Kaboutertjes verblijven op het gelijkvloers in onze grote peuterzaal. Bij onze kaboutertjes worden dagelijks maximum 18 kindjes opgevangen van 12 à 18 maanden tot 30 à 36 maanden. Een deel van de ruimte is zodanig ingericht dat onze jongste kabouters op een veilige manier kunnen spelen, (leren) stappen en ontwikkelen. Vanaf de leeftijd van 2 jaar gaan we op regelmatige basis met de grotere kabouters naar onze polyvalante ruimte op onze bovenverdieping. Als het weer en de omstandigheden het toelaten vind je ons buiten in onze grote tuin. Op deze manier hebben we toch de mogelijkheid om, ondanks onze grote groep van 18, kinderen in een kleinere groep te begeleiden. Dit komt hun ontwikkeling uiteraard alleen maar ten goede.


Groep 3: Het Kabouterklasje

De peuters in het Kabouterklasje verblijven op onze bovenverdieping. Hier nemen we de tijd om bijvoorbeeld in een kleine groep aan de zindelijkheidstraining te werken. Activiteiten kunnen samen met de grootste peutertjes van de kaboutertjes georganiseerd worden in de aanpalende polyvalente ruimte op de bovenverdieping. Wanneer de zindelijkheidstraining na enige tijd vlot verloopt, proberen we jullie kindje te stimuleren om dit in een grotere groep verder verder te zetten op de benedenverdieping. Zo zetten we in op een vlotte(re) overgang naar de kleuterschool.

 

3. Werking

Ouders hebben recht op een aantal snipperdagen per jaar. De snipperdagen berekenen we naargelang het individueel opvangplan van elk kind. Snipperdagen zijn dagen die de ouders niet hoeven te betalen als hun kind niet aanwezig is tijdens de geplande opangdagen.

 

Het aantal toegestane snipperdagen per kalenderjaar zijn in functie van de schriftelijke overeenkomst:


- Vaste opvang van 5 dagen per week: 15 snipperdagen per kalenderjaar
- Vaste opvang van 4,5 dagen per week: 13,5 snipperdagen per kalenderjaar
- Vaste opvang van 4 dagen per week: 12 snipperdagen per kalenderjaar

- Vaste opvang van 3,5 dagen per week: 10,5 snipperdagen per kalenderjaar
- Vaste opvang van 3 dagen per week: 9 snipperdagen per kalenderjaar
- Vaste opvang van 2,5 dagen per week: 7,5 snipperdagen per kalenderjaar

- Vaste opvang van 2 dagen per week: 6 snipperdagen per kalenderjaar
- Vaste opvang van 1,5 dagen per week: 4,5 snipperdagen per kalenderjaar
- Vaste opvang van 1 dag per week: 3 snipperdagen per kalenderjaar

 

Naast de snipperdagen bieden we elk gezin de mogelijkheid aan om een jaarlijkse vakantie in te plannen. We verwachten niet dat ouders de extacte vakantieplanning voor de komende jaren door zullen geven. Wel verwachten we het aantal weken vakantie in de mogelijke maanden. Feest- en brugdagen worden niet aangerekend op de maandelijkse factuur.

 

Bijvoorbeeld: Jullie nemen steeds 2 weken vakantie in de zomer. Wanneer dat dit net is (juni-juli-augustus-september) is afhankelijk van jullie werkplanning. Tijdens de Kerstvakantie nemen jullie ook steeds 2 weken vakantie en jullie gaan jaarlijks 1 week skiën. Alles samen is dit een vaste vakantie van 5 weken per jaar. Indien jullie een vast opvangplan zouden hebben van 3 dagen per week, vermenigvuldigen we dit met het aantal weken geplande vakantie. 

 

In dit geval rekenen we als volgt: 3 (aantal dagen vaste opvang) x 5 (aantal weken geplande vakantie)= 15 dagen geplande vakantie per jaar. Samen met de snipperdagen (9 jaarlijkse snipperdagen voor 3 dagen vaste opvang per week) komt dit op een bundel van 24 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. (= aantal snipperdagen + aantal geplande vakantiedagen)

Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen hoeven ouders niet te betalen.

 

Op deze manier blijven we flexibel en kunnen we andere ouders helpen wanneer de opvanglocatie van hun kindje voor een bepaalde periode de deuren sluit.

 

Indien tijdelijk overgeschakeld dient te worden naar minder opvangdagen (bv. bij ouderschapsverlof, werkverlies, bevallingsverlof van een volgend kindje), moet dit zo spoedig mogelijk met de verantwoordelijke besproken worden. Ouders dienen een bewijs van de onverwachte situatie binnen te brengen.

 

Als jullie kindje om medische redenen (bv hospitalisatie) lange tijd niet naar het kinderdagverblijf kan komen, dient de verantwoordelijke ingelicht te worden en bezorgt u ons een doktersattest. Zij zal dan in samenspraak met u eventueel het opvangplan tijdelijk aanpassen.

Het opvangplan wijzigen naar minder opvangdagen kan nadat dit 2 maanden op voorhand werd aangevraagd via e-mail op noor@kabouterdorpje.com. Extra opvang aanvragen kan steeds online gebeuren met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat jullie bij de inschrijving hebben ontvangen. Deze extra dagen opvang worden aangerekend op de maandelijkse factuur en hebben geen invloed op de berekening van de snipperdagen.


4. Dagverloop

7u: Het Kabouterdorpje opent de deuren. Kindjes die boterhammetjes bij hebben kunnen 's ochtends rustig ontbijten. We geven elk kind een warm welkom. Kinderen kunnen een boekje lezen, puzzelen, kleuren, dansen,... we bieden voor ieder wat wils aan. De baby's volgen hun eigen dagritme.


8u - 9u: Kindjes die moe zijn verschonen we en leggen we in bed. We laten iedereen wat drinken.


9u15: We verwelkomen elk kindje en komen terug op ons thema. Onze peutertjes eten een stukje fruit, gaan op het potje en we beginnen aan onze activiteit. Wie dorst heeft kan altijd drinken.

  

10u30: Hop hop hop, wij ruimen alles op! We benaderen alle kinderen op een positieve manier en stimuleren hen om actief mee op te ruimen. Onze grote kaboutertjes gaan op het potje. Onze kleine kaboutertjes krijgen een verse pamper.


11u15: Etenstijd! We smullen van de verse bereide maaltijd. Als ons buikje vol is lezen we een boekje en gaan we op het potje. Iedereen krijgt voor het slapen een proper pampertje.


12u: We maken het stil in ons Kabouterdorpje zodat de kindjes die moe zijn kunnen slapen.

De kindjes die in de voormiddag een dutje deden en in de middag nog gaan slapen, leggen we rond 12u30 - 13u in bed. (steeds afhankelijk van de noden van het kind) Kindjes die minder nood hebben aan een middagdutje bieden we de mogelijkheid om een boekje te lezen, te snoezelen, knutselen,...


14u: Onze peuters worden wakker en gaan op het potje en/of krijgen een proper pampertje.


15u: Tijd voor een 3-uurtje! We bieden afwisselend yoghurt, brood, rijstwafel,… aan. Eventueel in combinatie met fruit of rauwe groenten zoals kerstomaatjes, komkommer,...


16u: Onze kindjes zijn vrij in hun spel en er wordt steeds een acitviteit aangeboden.


16u30: We kijken iedereen nog eens na en/of gaan op het potje.


17u - 17u30: We bieden de kindjes iets aan om te eten en te drinken. We kijken iedereen nog eens na en/of gaan op het potje.


18u – 19u: Het kabouterdorpje sluit de deuren. 

5. Openingsuren en sluitingsdagen

Onze kinderopvang is open van maandag tot en met vrijdag van 7u tot 19u. Indien u opvang nodig heeft na 18u tot maximum 19u, dan kan dit op aanvraag (opvangplan, telefonisch of via e-mail) en dit minstens 1 dag op voorhand. Op deze manier kunnen wij ons personeel optimaal inzetten. We vragen om ten laatste om 18u45 aanwezig te zijn in de opvang. Op deze manier hebben we voldoende tijd om jullie te informeren hoe de dag is geweest en kan het Kabouterdorpje op een goede manier de deuren sluiten om 19u. Indien u uw kindje niet tijdig kan afhalen, dient u ons zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen op 015 52 87 65.

 

In de maand oktober worden de sluitingsdagen voor het komende jaar kenbaar gemaakt in onze inkom. Op 24 december zijn wij steeds tot 12u 's middags geopend. Wij openen onze deuren opnieuw op 2 januari. Ook in het weekend organiseren wij kinderopvang. Ouders ontvangen ook voor weekendopvang jaarlijks een fiscaal attest en een kinderopvangtoeslag. (Een kinderopvangtoeslag enkel indien jullie kind(eren) nog niet naar school gaan. Meer informatie vinden jullie op onze website www.kabouterdorpje.co

 

De ouders hebben tijdens de opvangmomenten steeds toegang tot de ruimtes waar de kinderen verblijven. Indien andere personen jullie kind komt halen dient het personeel steeds verwittigd te worden d.m.v. een schriftelijke en ondertekende toelating of een e-mail.
Indien het personeel oordeelt dat een kind niet op een veilige manier vervoerd kan worden, zal hij/zij niet met deze ouder of derde meegegeven worden. De (andere) ouder wordt dan gecontacteerd om een oplossing te zoeken.

 

Op alle wettelijke feestdagen is het kinderdagverblijf gesloten. Bijkomende sluitingsdagen worden op het einde van het voorafgaande jaar aan de ouders kenbaar gemaakt via e-mail. Onze jaarlijkse sluiting is van 24/12 om 12u 's middags tot en met 2/1. Deze sluitingsdagen worden niet afgehouden van de jaarlijkse snipperdagen en worden u ruim op voorhand doorgegeven.


6. Dagprijs


-We rekenen een vaste dagprijs aan van 30€ (maximum 11u opvang). Voor een halve dag (maximum 5 uur opvang) betaalt men 18€. Dit is 60% van de prijs voor een volledige dag. Wanneer 11u opvang overschreden wordt rekenen wij €10 per begonnen half uur aan.


-Onze kinderopvang kiest er bewust voor om dagelijks 4 plaatsen te reserveren aan een verminderd tarief tot minimum € 20 per dag. We vragen dan om ons jaarlijks een simulatie te bezorgen van het attest inkomenstarief. In 2019 betalen ouders maximum 29,09 euro per dag voor kinderopvang. 

 

Aangezien onze kinderopvang enkel de baisissubsidie ontvangt en geen subsidies voor inkomenstarief, ontvangen ouders van kinderen die nog niet naar school gaan een kinderopvangtoeslag van 3,23€ per dag. Voor een halve dag opvang ontvangen zij de helft van dit bedrag. Wanneer een kind minder dan 3u aanwezig is, ontvangen de ouders geen kinderopvangtoeslag.  Meer informatie vinden jullie op www.groeipakket.be.

 

In de dagprijs zijn verzorgingsproducten (Pampers, fysiologisch water, koortswerende medicatie, eventuele zalven, droge doekjes, zonnecrème,… inbegrepen. Wij gebruiken geen vochtige doekjes maar kiezen voor washandjes met water en/of amandelolie. Sinds we hier in 2019 mee gestart zijn merken we een forse daling van rode billetjes.

 

Bedlinnen, slabben, handdoeken, washandjes, slaapzakken,… worden door de crèche zelf voorzien en gewassen. Wij wassen altijd met “Le Chat”. Op deze manier houden we rekening met een eventuele overgevoeligheid aan wasproducten.

  

Onderstaande maaltijden zijn inbegrepen in de dagprijs:
- Fruit tussen 9u à 9u30
- Warme maaltijd vanaf 11u
- Voor onze peuters zijn er boterhammetjes met soep of verantwoord beleg vanaf 14u30. Onze baby's krijgen dan fruitpap
- Tussen 16u30 à 17u nog eventueel yoghurt en/of fruit, cracker of rijstwafel

We bieden steeds water aan (met af en toe een citroen of sinaasappel), dit blijft de beste dorstlesser. 

 

Bijkomende tarieven:


- €3,50 administratiekost per kind, per maand

 

- €5 per begonnen half uu wanneer een kindje te laat wordt opgehaald. (Na 19u of na 18u zonder aanvraag, wanneer 11u opvang per dag wordt overschreden)

 

- Wanneer de gerechtvaarigde afwezigheidsdagen op zijn: €17,10 voor een volledige dag afwezigheid (maximum 11u opvang), €10,30 voor een halve dag afwezigheid (maximum 5 uur opvang)

 

- Als jullie kind na 18u00 wordt opgehaald en u dit niet op voorhand heeft aangevraagd, wordt een bijkomende kost van €5 per kind per begonnen half uur aangerekend op de eerstvolgende factuur.


- €15 administratieve kost per geannuleerde extra dag opvang


7. Inschrijving

Na een eerste contact via telefoon of e-mail, wordt er gekeken of er een opvangplaats beschikbaar is. Indien er plaats is wordt er een rondleiding aan de ouders gegeven. Nadien hebben de ouders 1 week de tijd om te beslissen of ze de beschikbare opvangplaats willen reserveren. Reserveren kan via e-mail op noor@kabouterdorpje.com met vermelding van:

 

- Aantal gewenste opvangdagen

- Aantal weken geplande vakantie

- Naam en voornaam van beide ouders

- GSM nummers van beide ouders

- E-mailadres van beide ouders

- Adres van beide ouders

- Vermoedelijke startdatum

- 2 noodnummers, de namen van deze personen en de relatie tot jullie kind (oma, opa, tante, nonkel,...) Deze noodnummers contacteren wij wanneer wij beide ouders niet kunnen bereiken.

- Vermoedelijke geboortedatum of rijksregisternummer indien jullie kindje al geboren is

 

Ten laatste 2 weken na de rondleiding dient er een waarborg van €200 betaalt te worden op volgend rekeningnummer: BE89 0359 8896 7985 met vermelding van de namen van beide ouders. Indien dit niet binnen deze termijn gebeurt, wordt de gereserveerde plaats geannuleerd en worden jullie hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

 

Wanneer wij de waarborg wel hebben ontvangen sturen we de ouders 2 exemplaren van de schriftelijke overeenkomst waarin het opvangplan is opgenomen. Beide ouders paraferen elke pagina en handtekenen de schriftelijke overeenkomst op het einde. 1 exemplaar mogen jullie ons dan opnieuw bezorgen.    

 

 

De waarborg wordt niet terugbetaald indien:

 

-niet alle facturen door de ouders werden betaald
-de opvang niet wordt gestart (tenzij in geval van medische redenen: vroeggeboorte, miskraam, zwaar zorgbehoevend kind, mits voorleggen van een doktersattest)
-de afspraken, opgenomen in dit huishoudelijk reglement, niet door de ouders worden nageleefd.

-Bij vroegtijdige uitschrijving van uw kind (dus uitschrijving voor er met school gestart wordt), geldt er een opzegperiode van 2 maanden, die ingaat vanaf het moment dat dit schriftelijk aan de verantwoordelijke werd gemeld. Stopt uw kind sneller dan deze 2 maanden met de opvang, dan wordt er 500€ per afwezige maand aangerekend.

 

Van elke wijziging van de familiale situatie, adressen, GSM, e-mailadressen,… brengen de ouders ons via info@kabouterdorpje.com op de hoogte.

  
Bij een nieuwe zwangerschap dient men dit zo snel mogelijk te melden (al bij 4 à 6 weken zwangerschap). Zo kunnen wij de opvang voor jullie kindje garanderen en de toekomstbezetting beter plannen.

 

Bij de planning in de toekomst dienen wij rekening te houden met een aantal voorrangsregels:
-broertjes en zusjes van nog ingeschreven kinderen
-broertjes en zusjes van vroeger ingeschreven kinderen
-(klein)kinderen van personeel


8. Facturatie

De facturen worden maandelijks opgemaakt en per e-mail verstuurd aan de ouders.
De betaling van de factuur geschiedt via een overschrijving op het rekeningnummer
BE40 0018 3637 1563 en dit ten laatste 5 dagen na de factuurdatum.

 

Bij een laattijdige betaling bekomt u daarover een herinnering, een aanmaning via e-mail.

 

Een tweede aanmaning geschiedt eveneens via e-mail, we rekenen dan een administratiekost van €10 aan.

 

Wanneer we na de tweede aanmaning nog steeds geen betaling hebben ontvangen ontvangt u een aangetekend schrijven waarin u officieel op de hoogte wordt gebracht van de ingebrekestelling. De kosten voor de aangetekende zending betaalt u met de volgende factuur. Indien u niet ingaat op de betaling kan Kinderopvang Het Kabouterdorpje eenzijdig de opvangovereenkomst stopzetten en wordt de waarborg van 200 euro niet terug gestort.

Het Kabouterdorpje rekent een sanctionerende vergoeding aan de ouders voor het verhalen van incassokosten bij wanbetaling, met als maximum de werkelijk gemaakte kosten.


9. Start

De eerste keer naar de opvang is altijd spannend, zowel voor je kind als voor jou. Ook de kinderbegeleiders zijn benieuwd naar jullie. Geleidelijk aan wennen aan de nieuwe situatie biedt heel wat voordelen.

 

Als je baby of peuter in de kinderopvang start, kan hij of zij eerst samen met jou wennen, daarna alleen. Zo kan je kind geleidelijk aan gewoon raken aan de nieuwe omgeving, personen en activiteiten. Jij kan informatie uitwisselen met de kinderbegeleiders en jullie leren elkaar kennen.

 

Ook wanneer jullie kindje overgaat naar een volgende groep binnen de opvang gaat hij of zij al eens spelen in de nieuwe groep.  

Elke verandering is voor jouw kind een grote stap. Ook voor jou valt het niet altijd mee om je kind naar de opvang of school te brengen, zeker de eerste keer. Dit is volkomen normaal. Door het wennen, verloopt de verandering vlotter.

Wenmomenten zijn gratis en worden ingepland in de week voor de opvang start.

 

Volgende gegevens worden door de ouders en de verantwoordelijke verder aangevuld:
-De ouders ontvangen van de verantwoordelijke een heen-en-weer-boekje.
-Er wordt door de ouders een uitgebreid verslag opgemaakt van de gewoontes van het kind.
-De inschrijvingsfiche met persoonlijke gegevens wordt aangevuld.
-Er zijn 8 gratis wenuren.

 

Wij vragen de ouders om de kinderverzorgsters ten laatste voor 9u diezelfde dag op de hoogte te brengen van een afwezigheid.


Wij volgen de preventieve maatregelen omtrent wiegendood:
-Wij raden aan om voor de start van de opvang al enkele wenmomenten in te lassen.
-Baby’s jonger dan 6 maanden slapen in de leefruimte met extra toezicht.
-Kindjes worden steeds op hun rug te slapen gelegd (tenzij de ouders een schriftelijke toelating voor zij- of buikligging meebrengen of op doktersadvies)
-Wij gebruiken tot 18 maanden uitsluitend spijlenbedden
-Kettingen worden verwijderd van de tutjes
-Doekjes of knuffels worden na het in slaap vallen weggenomen. Wij houden regelmatig toezicht in de slaapkamer bij kinderen jonger dan 1 jaar.
- De kamertemperatuur wordt in het oog gehouden
-Er wordt verlucht
-Wij zorgen voor rust en regelmaat
-Wij gebruiken zomer- of winterslaapzakjes, naargelang het seizoen
-Medicatie geven we onder 1 jaar enkel op doktersvoorschrift. Behalve koortswerende medicatie, wat toegelaten is door Kind en Gezin. Hiervoor vragen we éénmalig een schriftelijke toestemming aan de ouders.
-Monitoring bij rsicokinderen kan uitsluitend met cardiorespiratoire monitors.

 

10. Voeding

Vanaf 9u30 starten we met (seizoen)fruit. Het verse warme middagmaal wordt rond 11u gegeven. Rond 15u krijgen de baby’s fruitpap (tot ongeveer 1 jaar), onze peuters krijgen een 3-uurtje, zuivel + (seizoen)fruit. Om 17u krijgen de kindjes boterhammetjes met verantwoord beleg. Tussendoor bieden we steeds water aan.

We bekijken steeds van kind tot kind en in samenspraak met de ouders of er vroeger gestart wordt met het geven van stukjes (seizoen)fruit. We vermijden koekjesmeel en kiezen voor gezondere alternatieven zoals (gemixte) havermout of granen om de fruitpap in te dikken.

Het menu hangt uit op het mededelingenbord in onze inkom zodat jullie kunnen zien wat jullie kindje gegeten heeft. Allergieën en diëten dienen grondig met de verantwoordelijke en de vaste verzorgster besproken te worden.
Voedingen die niet haalbaar blijken te zijn voor onze kinderopvang dienen klaargemaakt meegegeven te worden. Hierop moet steeds datum van bereiding en de naam van uw kind vermeld te worden.

Onze kindjes kunnen ’s ochtends ontbijten (of eigen ontbijt nuttigen) in de opvang tot 8u00. Het ontbijt dient dan meegegeven te worden door de ouders. Ochtendflesjes worden steeds thuis gegeven.


11. Benodigdheden

Voor een verblijf in Het Kabouterdorpje brengt men volgende zaken mee:

-Flesvoedingen: De flesjes dienen de ouders zelf mee te brengen en te steriliseren. Wij vragen om de flesjes thuis al te vullen met water. Gelieve zowel de flesjes als de poederdoosjes steeds duidelijk te merken en de poederdoosjes van de juiste hoeveelheid schepjes te voorzien.
-Tutje en/of knuffeltje: Gelieve minstens 1 tutje in Het Kabouterdorpje te laten en duidelijk te merken. Als uw kindje erg gehecht is aan een bepaald knuffeltje raden we u aan om 1 exemplaar steeds in de opvang te laten.
-Heen-en-weer-boekje: Dit krijgt u van ons mee bij de inschrijving. Het verloop van de dag wordt hierin door de kinderverzorgsters en door u genoteerd. Zolang een kind geen vast ritme heeft, bij ziekte,… is het erg belangrijk om goed schriftelijk te communiceren. Bovendien is het een leuke herinnering voor later.
Als uw kind een vast ritme heeft kan het voldoende zijn om mondeling te communiceren. De informatie over de voorbije dag krijgt u dagelijks per mail toegezonden via D-Care.
-Reservekledij: Controleer deze regelmatig (juiste maat, seizoen,…)
-Pantoffeltjes: Vanaf loopleeftijd. De leefruimtes mogen door niemand met buitenschoeisel betreden te worden.

Al het persoonlijk materiaal dient duidelijk getekend te worden met de naam of initialen van het kindje.(Tip:www.goedgemerkt.nl, www.mijnfopspeen.be )
Het kinderdagverblijf is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen.


12. Ziekte

- Wanneer een kind in de opvang ziek wordt, dient men te handelen volgens de richtlijnen van Kind en Gezin.
Koorts wordt steeds gemeten met een digitale thermometer via de aars. Indien het kind een besmettelijke ziekte heeft brengen de ouders ons telefonisch of via mail op de hoogte.

Via deze link kan je een lijst vinden wanneer kinderen niet naar de opvang kunnen komen.

 

- Volgens de richtlijnen van Kind en Gezin kunnen wij bij koorts éénmaal een koortswerend middel toedienen. Hiervoor vragen wij u bij inschrijving om een schriftelijke toelating.


- Als de verantwoordelijke het nodig acht kan er besloten worden om Dr Pieter Steeno of Dr Stephanie Vrancx, Meester Van Der Borghtstraat 71 te Grasheide, op te roepen. Kilk hier voor mee informatie.- Medicatie op voorschrift geven we uitsluitend met een doktersattest. Hierop moet de benaming, het uur van toedienen, de juiste hoeveelheid en de periode duidelijk vermeld te worden. Indien er meerdere keren per dag medicatie moet gegeven worden doen we dit ’s middags. (bij een voorschrift van 3x per dag) Of ’s middags en in de namiddag. (bij een voorschrift van 4x per dag) Hierop kunnen wij geen enkele uitzondering maken.


- Medicatie zonder voorschrift zullen wij enkel toedienen vanaf 1 jaar. We vragen dan een schriftelijke verklaring van de ouders waar de benaming, het uur van toedienen, de juiste hoeveelheid en de periode duidelijk vermeld wordt.


- Wij kunnen steeds weigeren om bepaalde medicatie zonder voorschrift en met de toestemming van de ouders toe te dienen.


13.Privacy

We verwerken de persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april 2012.
Wij hebben verschillende persoonsgegevens nodig van jullie gezin en kind voor onze opvangactiviteiten. Deze gegevens worden gebruikt voor onze klantenadministratie, de facturatie, de naleving van de vergunningsvoorwaarden, de ontwikkeling van ons beleid, de eventuele subsidievoorwaarden en de kinderopvangtoeslag.
Om privacy redenen worden de gegevens van de kinderen en ouders alleen gebruikt in het kader van de kinderopvang en niet aan derden doorgegeven zonder toestemming van de ouders.
Het Kabouterdorpje verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. (Conform de Europese Privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016) De gegevens kunnen op elk moment ingekeken, verbeterd of verwijderd worden door de betrokkenen.
Bepaalde gegevens kunnen worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving. De kinderen worden regelmatig gefotografeerd of gefilmd tijdens de activiteiten in onze opvang.
Het kan zijn dat er foto’s van de kinderen worden gepubliceerd in de pers, op onze website,… Indien de ouders dit niet wensen, dienen zij dit schriftelijk aan de verantwoordelijke te melden.


- Eén keer per jaar (in het najaar) komt een schoolfotograaf alle aanwezige kindjes fotograferen, waarna steeds een leuk pakketje door de ouders kan besteld worden. Een deel van deze opbrengst mogen wij gebruiken voor de inrichting van de lokalen, nieuw speelgoed,… In de zomer of winter organiseren wij een waarop ouders en/of familieleden welkom zijn.

 

14. Klachten

Een goede samenwerking tussen de ouders en de kinderopvang is noodzakelijk. Eventuele vragen, problemen en klachten kunnen steeds met de verantwoordelijken, Therese Deleebeeck en Noor Vuchelen besproken worden.
Bij vragen of onduidelijkheden kunnen de ouders ook beroep doen op Kind en Gezin via https://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp of op het nummer 078/150 00.
De Kind en Gezin-Lijn is elke werkdag bereikbaar van 8u tot 20u. Zij streven ernaar om zo snel mogelijk een gepast advies te geven. Men kan er terecht voor:
-Een afspraak in een consultatiebureau
-Informatie en advies over alle thema’s van Kind en Gezin.
-Brochures aanvragen
De klachtendienst is elke werkdag telefonisch bereikbaar vanaf 9u tot 16u30, behalve op maandagnamiddag. https://www.kindengezin.be/contact-en-help/klachten/
Een klacht indienen kan schriftelijk of mondeling:
-per brief naar Klachtendienst, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
-per fax naar het nummer 02 534 14 48
-per e-mail naar klachtendienst@kindengezin.be
-telefonisch op het nummer 02 533 14 14 of persoonlijk op maandagvoormiddag tussen 9u en 12u. Voor elk ander moment kan dit enkel na afspraak en dit voor een consult tussen 9u en 15u30.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren